प्रभु थांको लखि मम चित हरषायो । Prabhu Thako Lakhi mam chit harshayo। Bhagchand ji

प्रभु थाको लखि मम चित हरषायो । । टेक । ।

सुन्दर चिन्तारतन अमोलक, रकपुरुष जिमि पायो ।।१।।
निर्मल रूप भयो अब मेरो, भक्ति नदी जल न्हायो ||२||
‘भागचन्द’ अब मम करतल मे, अविचल शिवथल आयो || ३ ||

रचयिता: कविवर श्री भागचंद जी जैन
Source: अध्यात्म भजन गंगा