हो मनाजी, थारी वानी बुरी छै, दुखदाई | Ho manaji, thaari vaani buri che, dukhdayi

हो मनाजी, थारी वानी बुरी छै, दुखदाई || टेक ||

निज कारिज मैं नेकु न लागत, परसौं प्रीति लगाई || १ ||

या सुभाव सौं अति दुख पायो, सो अब त्यागो भाई || २ ||

‘बुधजन’ औसर भागन पायो, सेवो श्री जिनराई || ३ ||

Artist : कविवर पं. बुधजन जी

1 Like