इक योगी असन बनावे | Ek Yogi Asan Banave

इक योगी असन बनावे,
तिस भखत ही पाप नसावे ॥टेक ॥

ज्ञान सुधारस जल भर लावे, चुल्हा शील बलावे… रे योगी ।
कर्म काष्ठ का चुग-चुग जारे, ध्यान अग्नि प्रजलावे रे ॥
इक योगी असन बनावे, तिस भखत ही पाप नसावे ॥१॥

अनुभव भाजन निज-गुण तंदुल, समता क्षीर मिलावे… रे योगी ।
सोहम् मिष्ठ निशंकित व्यंजन, समकित छौंक लगावे रे ॥
इक योगी असन बनावे, तिस भखत ही पाप नसावे ॥२॥

स्याद्वाद् सप्त-भंग मसाले, गिनती पार न पावे… रे योगी ।
निश्चय नय का चमचा फैरे, विरद भावना भावे रे ॥
इक योगी असन बनावे, तिस भखत ही पाप नसावे ॥३॥

आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अघावे… रे योगी ।
तदपि मुक्ति पद पंकज सेवे, ‘नयनानन्द’ शिर नावे रे ॥
इक योगी असन बनावे, तिस भखत ही पाप नसावे ॥४॥

3 Likes