Chaar Gati-sansaar bhraman

Kya manushya gati ke jeev ka very next bhav me dobara manushya gati mil skti hai?ya kisi or gati me janm hoga

Mil sakti hai.

1 Like